Страхотни резултати при пациенти след поставяне на импланти

Страхотни резултати при пациенти след поставяне на импланти , с цел редуциране на оперативния цикатрикс и срастванията. Превенция на мускулните контрактури ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ тел. 0893901515